Commanderie

Ambities van de Grand-Maître

Unknown

 

 

IMG 3426

 

Sinds februari 2015 ben ik verkozen tot Grand Maître en samen met het bestuur (het zogenaamde Conseil Privé) zijn een aantal duidelijke ambities voor de komende vier jaren vastgesteld.

Allereerst hebben we als bestuur de twee meest karakteristieke kenmerken van onze nationale Commanderie geïdentificeerd:

  • Onze voorliefde voor Bordeaux wijnen en onze belangstelling om over die wijnen meer te weten te komen zowel door proeverijen als door informatieoverdracht;
  • Deelgenoot en onderdeel te zijn van de internationale Franse wijncultuur, inclusief de rituelen en ceremonies die daar bij horen en een (minimale) beheersing van de Franse taal, al is het maar om met de Chateaux eigenaren die ons uit Frankrijk komen bezoeken over wijn te kunnen praten.

IMG 0108

In de tweede plaats willen we de traditie koesteren en tegelijkertijd voorkomen dat die onze ontwikkeling zou belemmeren. Op dit moment bestaat onze wijnclub uit 40 Commandeurs van verschillende leeftijd, uit verschillende delen van het land en van verschillend geslacht. Een aantal van ons hebben Bordeaux wijnen in onze kelders die we graag met elkaar delen; met name ook met jonge wijnliefhebbers die belangstelling hebben voor de specifieke kenmerken en kwaliteiten van wijnen uit de Bordeaux.

 

In de derde plaats komen wij met alle Commandeurs tenminste drie keer per jaar bij elkaar voor een mooie en instructieve proeverij en een feestelijke avond. Belangrijker nog zijn de proeverijen die we bij een van ons thuis organiseren. Elke Commandeur brengt dan zijn eigen “best bottle” mee in een bepaalde categorie. De rij met lege flessen na afloop is vaak buitengewoon en opgebouwd uit de mooiste flessen die een aantal van ons in hun kelder hadden bewaard, dan wel de mooie flessen die anderen (die geen kelder hebben) bij hun wijnwinkelier hadden bemachtigd. Als Commanderie bouwen we ook aan onze eigen voorraad Bordeauxwijnen zodat deze kunnen ouderen en op toekomstige bijeenkomsten kunnen worden gedronken.

 

Karel

In de vierde plaats doen we ons voordeel met de Patronage van het Grand Conseil in Bordeaux. Deze verbondenheid verschaft ons geïnstitutionaliseerde relaties met wereldberoemde producenten in de Bordeaux. Vooral tijdens onze quasi-jaarlijkse wijnreizen (vier dagen) brengt dit de mogelijkheid mee om uiteenlopende Chateaux te bezoeken voor een proeverij, voor de lunch of voor een diner.

Onze prioriteiten voor de komende vier jaren zijn als volgt:

Giscours

  • Nieuwe Commandeurs identificeren waarvan bij voorkeur de helft vrouwen;
  • De zichtbaarheid van onze Commanderie vergroten door samen te werken met bevriende organisaties (bijvoorbeeld de Union de Grand Crus) uit de Bordeaux streek en door wijnevenementen te organiseren in Nederland in samenwerking met anderen zoals het blad Wijnpers en verschillende wijnhandelaren in Nederland;
  • Bordeaux wijnen en de promotie daarvan centraal stellen bij onze plannen en prioriteiten. Het is tenslotte de Bordeaux wijn die de gemeenschappelijke noemer is van onze groep. Ons doel is om samen van wijn te genieten en daarover te leren, ongeacht leeftijd, status of inkomen.

 

Dining

 

Om deze ambities te verwerkelijken willen we nieuwe contacten leggen vooral met vrouwen en mannen die het leuk vinden om met anderen wat tijd (en een goed glas Bordeaux) te delen; soms in een wat formele, maar altijd in een sfeer van saamhorigheid. Een ieder die hierover meer wil weten, nodigen wij graag uit om contact te leggen met een email aan secretaire@commanderiedebordeaux.nl

Bordeaux toujours Bordeaux

 

Hub. J. Harmeling

Grand Maitre de la Commanderie de Bordeaux aux Pays-Bas

 

Bericht van de Grand-Maître 2018

Unknown

 

 

Line-up ALV 2017

 

Chers Commandeurs et ami(e)s,

Graag wens ik jullie een gezegend en voorspoedig nieuw jaar 2018

Voor het “oude” jaar ben ik jullie mede namens het Conseil Privé erkentelijk. Erkentelijk voor de actieve bijdragen die Commandeurs van den Heuvel, de Lussanet, Kist, Timmers, Beck en Schreinemachers hebben geleverd door de drie chapîtres in 2017 zo succesvol voor te bereiden en te doen verlopen. Ghislaine heeft daarnaast ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de Krasnapolsky proeverij met de UGCB. Dave vervulde tevens een wezenlijke rol bij de proeverij bij de Gouden Leeuw in Voorschoten. Commandeur Ansems stelde zowel zijn huis als zijn zonnig en voornaam gelegen parkeerplaats aan de Herengracht ter beschikking voor de thuisproeverij op 1 juni met het thema Pessac Leognan en de wijnveiling.

Thuisproeverij juni 2017

Het “activisme” van Commandeurs is (naast prioriteit voor diversificatie, integratie en gerichte profilering) een belangrijk punt voor dit Conseil Privé; een vereniging waarin alle leden een bijdrage leveren; 46 kunnen (en weten) méér dan zes.

Ook de Parrains van 2018 verdienen daarom vermelding: het actief bevorderen van verjonging en diversificatie van ons ledenbestand is zonder meer een verdienste. Dank daarom aan Thierry Wildberg, Bas Ansems, Wouter Butzelaar, René Weijerman, Rob Versteegh en Chris Zanders voor hun inspanningen in dit verband.

Najaars-Chapître 2017 Amstel Hotel Amsterdam

Ook andere Commandeurs hebben hun bijdrage geleverd door op en aanmerkingen te delen met leden van het Conseil Privé, en deze niet te beperken tot de wandelgangen. Veelal zijn deze aansporingen en vragen een goed teken van betrokkenheid en relevante feedback voor zowel het Conseil Privé als voor de Grand Maître. Onder andere heeft het ons tot het inzicht gebracht dat de dadendrang, het aanpassen van regelgeving, het opstellen van organisatieprotocollen en het sterke accent op méér dan “pappen en nathouden” waarvoor wij ons als Conseil Privé sterk maken, voor jullie als Commandeurs ook een belasting kan vormen en dat daarover onzerzijds in ieder geval beter en beargumenteerd kan worden gecommuniceerd.

De Telegraaf

Bij de ALV op 26 januari a.s. hoop ik zeer jullie te treffen en zal ik deze laatste alinea graag kort uitwerken en toelichten. Voor nu sluit ik af met een hartelijke groet en een woord van dank dat wij als Conseil Privé het nieuwe jaar beginnen met de levenskrachtige, authentieke en vriendschappelijke groep die jullie vormen.

Cheers.

Bordeaux toujours Bordeaux

Hub. J. Harmeling

Grand Maitre de la Commanderie de Bordeaux aux Pays Bas